هیات علمی گروه

آخرین به روز رسانی شنبه, 15 ارديبهشت 1397 09:14

حجت الاسلام دکتر احمد آقایی زاده ترابی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: aghaeezadeha[at]mums.ac.ir

رشته: دکتری معارف اسلامی،گرایش قرآن و منابع اسلامی


 


حجت الاسلام دکتر مهدی ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد

ایمیل: ebrahimim[at]mums.ac.ir

رشته تحصیلی: دکتری Ph.D در رشته علوم قرآنی و حدیث


 

 

 

 

حجت الاسلام سید مرتضی اسدی کاخکی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: asadim[at]mums.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد فلسفه و کلام


 


حجت الاسلام محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: feyzabadimj[at]mums.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معارف اسلامی


 

 


حجت الاسلام  محمد شمس الدین دیانی تیلکی

مرتبه علمی:مربی

ایمیل: dayanimsh[at]mums.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معارف اسلامی - اخلاق


 


 

استاد محمد علی قایمی

مرتبه علمی:مربی

ایمیل: ghaemima[at]mums.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) تهران 
 

حجت الاسلام محمد مهدی مسعودی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: masoudimm[at]mums.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

 

 

 
 

دکتر سید مرتضی موسوی گرمارودی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: mosavim[at]mums.ac.ir

رشته تحصیلی: دکتری الهیات (علوم قرآن و حدیث)


 


 
 

دکتر سعید نمازی زادگان

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: namazisv[at]mums.ac.ir

 رشته تحصیلی: دکتری (PhD) الهیات - مدرسی معارف اسلامي (قرآن و منابع اسلامي)