کارکنان

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 01 مرداد 1396 09:58
 
 
   نام و نام خانوادگی :  اسما مصطفی پور

نام و نام خانوادگی : رويا سادات علويان

نام و نام خانوادگی : سمیه اولیائی
سمت : مسئولين دفتر وکارشناسان گروه

تلفن: 38002350  و 38828028  

فکس: 38002880
 
 

 
 
نام و نام خانوادگی : سيده زهرا جلائيان قبله
سمت : مسئول کتابخانه تخصصی و مسئول وب سایت گروه
 
 تلفن: 38002344