تاریخچه گروه

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 01 مرداد 1396 09:51

تاریخچه

 

تاریخچه گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي مشهد

گروه معا رف اسلامي دانشگاه علوم پزشکي فعاليت رسمي خود را بعد از جدايي از دانشگاه فردوسي با مديريت جناب حجت الاسلام والمسلمين حاج آقاي خير آبادي آغاز کرد و از سال 76 با جذب هيئت علمي و مديريت حجت السلام و المسلمين دکتر مهدي ابراهيمي شکل رسمي دانشگاهي پيدا کرد.

گروه معارف ابتدا به عنوان يک گروه عمومي زير مجموعه معاونت آموزشي قرار گرفت و تا سال 86 با همين شکل سازماني فعاليت ميکرد . از سال 86 با ابلاغ وزارت متبوع به عنوان گروه علمي در کنار ساير گروههاي دانشکده پزشکي قرار گرفت و از ابتداي سال 87 به محل دانشکده پزشکي منتقل گرديد.

 
     

ماموریت و وظایف

  گروه معا رف اسلامي مسئوليت ارائه دروس عمومي معارف اسلامي را به عهده دارد.دانشجويان در طول دوره تحصيل علوم پايه بايد 12 واحد درسي از مجموعه دروس معارف را بگذرانند. از سال 84 با تغييراتي که در ارائه دروس معرف شکل گرفت مجموعه دروس معارف در 5 گروه درسي تقسيم بندي شد و دانشجويان بايد از بين اين دروس 12 واحد را انتخاب کنند  
   گروه اول: مبانی نظری اسلام  
   انديشه اسلامي 1  
  انديشه اسلامي2  
  حقوق اجتماعي و سياسي  
   
  • دانشجويان بايد دو عنوان درسي معادل چهار واحد را از اين گروه انتخاب کنند و از ساير گروهها، از هر گروه يک عنوان معادل دو واحد را بايد انتخاب کنند.
 
   گروه دوم : اخلاق اسلامی  
  اخلاق اسلامي  
  فلسفه اخلاق                                                                                                                                                
  عرفان عملي در اسلام                                                                                                                                     
  آيين زندگي  
   گروه سوم: آشنايي با منابع اسلامي  
  تفسير موضوعي قرآن                                                                                                                                     
  تفسير موضوعي نهج البلاغه  
   گروه چهارم: انقلاب اسلامي  
  انقلاب اسلامي ايران                                                                                                                                           
  آشنايي با قانون اساسي                                                                                                                                    
  انديشه سياسي امام خميني (ره)  
   گروه پنجم: تاريخ و تمدن اسلامي  
  تاريخ و فرهنگ تمدن اسلامي                                                                                                                             
  تاريخ تحليلي صدر اسلام                                                                                                                      
  تاريخ امامت  
   
  • اخيرا ارائه درس تاريخ و تمدن اسلام و ايران براي دانشجويان الزامي شده است و مسئوليت ارائه آن با گروه معارف مي باشد
 

 

اهداف

 

اهداف گروه معارف
گروه معارف با اهداف ذيل انجام وظيفه مي کند:                                                                                
1-   آشنايي دانشجويان با مباني نظري اسلام در جنبه هاي مختلف
2-   تقويت و تعميق باور هاي ديني دانشجويان
3-   آشنايي با مباني نظري و تاريخي انقلاب اسلامي و تمدن تاريخي اسلام و ايران
4-   پژوهش و تحقيق پيرامون مسائل اسلامي و بين رشته اي اسلام و پزشکي


گروه معارف براي رسيدن به اهداف فوق در قالب مسائل زير انجام وظيفه ميکند:


-         ارائه دروس معارف اسلامي طبق برنامه آموزشي دانشکده ها
-         پاسخگويي به سؤالات مختلف ديني دانشگاهيان
-         مشاوره و گفتگو با دانشجويان در زمينه مسائل مورد نياز آنان
-         شرکت در کنفرانس ها و کار گاهها و آموزشهاي مرتبط با رشته تخصصي استادان
-         انجام پژوهشهاي مرتبط با رشته تخصصي استادان
-         همکاري با دانشگاه در بر نامه هاي فرهنگي و هم انديشي
-         انجام وظايف محوله آموزشي و پژوهشي از طرف دانشگاه
-         ارتباط با مراکز اسلامي و فرهنگي خارج از دانشگاه