مشاوره و پاسخ به سوالات

آخرین به روز رسانی شنبه, 04 مهر 1394 10:56

 

"" دانشجویان گرامی می توانند سوالات خود را در موضوعات ذیل به اساتید مربوط ایمیل کنند""

اندیشه اسلامی

:: دکتر احمد آقایی زاده ترابی

:: دکتر سید مرتضی اسدی کاخکی

:: دکتر مهدی ابراهیمی

:: حجت الاسلام محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

:: حجت الاسلام محمد مهدی مسعودی

:: دکتر سعید نمازی زادگان

اخلاق

:: دکتر احمد آقایی زاده ترابی

:: دکتر سید مرتضی اسدی کاخکی

:: دکتر مهدی ابراهیمی

:: حجت الاسلام محمد شمس الدین دیانی

:: حجت الاسلام محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

:: دکتر سید مرتضی موسوی گرمارودی

:: حجت الاسلام محمد مهدی مسعودی

دانش خانواده

:: دکتر سید مرتضی اسدی کاخکی

:: حجت الاسلام محمد شمس الدین دیانی

:: حجت الاسلام محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

تفسیر موضوعی قرآن

:: دکتر احمد آقایی زاده ترابی

:: دکتر سید مرتضی اسدی کاخکی

:: دکتر مهدی ابراهیمی

:: حجت الاسلام محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

:: حجت الاسلام محمد مهدی مسعودی

:: دکتر سعید نمازی زادگان

تاریخ اسلام

:: حجت الاسلام محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

:: دکتر محمد علی قائمی

:: دکتر سید مرتضی موسوی گرمارودی

:: دکتر سعید نمازی زادگان

فرهنگ و تمدن

:: دکتر مهدی ابراهیمی

:: حجت الاسلام محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

:: دکتر محمد علی قائمی

:: دکتر سید مرتضی موسوی گرمارودی

انقلاب اسلامی

:: حجت الاسلام محمد شمس الدین دیانی

:: حجت الاسلام محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

:: دکتر محمد علی قائمی

احکام اسلامی

:: دکتر احمد آقایی زاده ترابی

:: دکتر سید مرتضی اسدی کاخکی

:: دکتر مهدی ابراهیمی

:: حجت الاسلام محمد شمس الدین دیانی

::حجت الاسلام محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

::حجت الاسلام محمد مهدی مسعودی