استاد گرامی جناب آقای دکتر گرمارودی

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 22 مرداد 1396 05:01

برنامه تدریس شما در نیمسال دوم 96 – 95 به شرح زیر است:

4- 6

2 - 4

10- 12

8 - 10

 

تاریخ ب پزشکی

 

 

 

شنبه

اخلاق ب پزشکی

اخلاق خ پزشکی

اخلاق ب پیرا

اخلاق خ پیرا

یکشنبه

تاریخ ب پزشکی

تاریخ خ پزشکی

 

 

دوشنبه

تاریخ م بهداشت

تاریخ م بهداشت

 

 

سه شنبه