استاد گرامی جناب آقای دکتر نمازی‌زادگان

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 22 مرداد 1396 04:59

برنامه تدریس شما در نیمسال دوم 96 – 95 به شرح زیر است:

4- 6

2 - 4

10- 12

8 - 10

 

 

 

اندیشه 1 برادران پیراپزشکی

اندیشه 1 خواهران پیراپزشکی

شنبه

تفسیر قرآن خواهران پیراپزشکی

تفسیر قرآن برادران پیراپزشکی

 

 

یکشنبه

 

 

اندیشه2 خواهران پیراپزشکی

اندیشه2 برادران پیراپزشکی

سه شنبه

اندیشه1 م پرستاری

اندیشه1 م پرستاری

تفسیرقرآن م بهداشت

تفسیرقرآن م بهداشت

چهارشنبه