استاد گرامی جناب آقای دکتر ترابی

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 22 مرداد 1396 04:57

برنامه تدریس شما در نیمسال دوم 96 – 95 به شرح زیر است:

2 - 4

12 - 2

8 - 10

 

تفسیر م دندان

 

اندیشه 1 پزشکی

شنبه

اندیشه 2 ب پزشکی

اندیشه 1 م دندان

اندیشه 1 خ پزشکی

دوشنبه

تفسیر ب پزشکی

تفسیر خ

 پزشکی

 

سه شنبه