استاد گرامی جناب آقای دکتر ابراهیمی

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 22 مرداد 1396 04:56

برنامه تدریس شما در نیمسال دوم 96 – 95 به شرح زیر است

2 - 4

12 - 2

 

تفسیر خ پزشکی

تفسیر ب پزشکی

یکشنبه

عرفان خ پزشکی

 

دوشنبه